LCT Leiderschap Consult Training Carel Willink Onbekend 02 CT
Fragment van ‘onbekend’, Carel Willink

Leiderschapsontwikkeling

Volgens sommige onderzoeken is leiderschap aangeboren.
Je hebt het in huis of je hebt het niet. Andere onderzoeken tonen juist aan dat leiderschap aan te leren is. Dit hangt natuurlijk af van de capaciteiten van de (potentiële) leidinggevende, maar ook van de omstandigheden waarin hij/zij leiding geeft.

Vaak berusten de beelden over leidinggevenden op aannames en impliciete verwachtingen. In de voorbereiding op onze leiderschapsprogramma’s gaan we daarom meestal eerst in gesprek over hetgeen men binnen de organisatie vindt dat een ideale leider moet kennen (cognitief), kunnen (vaardigheden) en zijn (houding en gedrag)? Op basis hiervan kunnen we interventies opstellen door middel van opleidingen voor kennis, trainingen voor vaardigheden en/of coaching voor houding en gedrag.

Wat moet de ideale leider…..

• Vaststellen aanwezige competenties met behulp van Competentiescan
• Maatwerk op basis van Competentiekubus
• Gezamenlijk vaststellen gewenste trainingsresultaten
Leider kennen kunnen zijn CT LCT leiderschap consult training
Wat moet een ideale leider kennen?
Wat moet een ideale leider kunnen?
Wat moet een ideale leider zijn?