opdrachtgevers2021-09-30T22:43:23+02:00

Onze opdrachtgevers

Overheid:

Duo plus2019-11-19T21:31:12+01:00

Diemen-Uithoorn-Ouder Amstel:

 • Diagnose toekomstperspectief
 • Begeleiding directie
 • Advisering bestuur
Gemeente Amsterdam2024-02-07T19:12:31+01:00

Directie Onderwijs, Jeugd, Zorg & Diversiteit

 • Organisatiediagnose en -advies voor de afdeling Diversiteit

Amsterdamse School

 • Advies ontwikkelen leerlijnen voor leidinggevenden

Mobiliteitscentrum

 • Advisering bedrijfsplanning

Concern inkoop

 • Denktank gemeentebrede inkoopfunctie

Directie Personeel & Organisatie

 • MD-programma voor de top 900 (MO routekaart)
 • Projectgroep “G4-ontwikkeltraject”

Bureau Monumenten & Archeologie

 • Ontvlechting DMB
 • Strategiedagen
 • Leergang Projectmatig samenwerken
 • Team- en afdelingsprogramma’s
 • Procesoptimalisatie bedrijfsbureau
 • Procesoptimalisatie Archeologie
 • Procesoptimalisatie Monumenten
 • Procesoptimalisatie staf

Dienst Onderzoek en Statistiek

 • Managementadvies
 • Strategiedagen
 • MT-dagen

Stadsdeel Noord

 • Opleiding projectmanagement
 • Opzetten Project Management Overleg
 • Opleiding beleidsadviseurs
 • MMT-dagen
 • Ogon-dagen
 • Jeugd-dagen
 • Teambuilding afdeling wijkbeheer
 • Teambuilding afdeling stadsdeelbeheer oost
 • Teambuilding afdeling stadsdeelbeheer west
 • Teambuilding afdelings MT’s
 • Teambuilding centrale MT
 • Teambuilding afdeling DDV
 • Teamprogramma OR

Stadsdeel Nieuw West

 • Opleiding Integraal adviseren
 • Leiderschapsprogramma ‘Meebewegen in verandering”
 • HPO-dagen
 • Intervisie groepen
 • Teamprogramma MT directie Dienstverlening
 • Teamprogramma Concernstaf
 • Teamprogramma team Sport
 • Teamprogramma team Groen
 • Interim afdelingshoofd Juridische Zaken
 • Programma “Gastvrij leiderschap” afdeling beheer
 • Optimalisatie processen afdeling beheer

 

Gemeente Delft2019-11-19T21:30:35+01:00

Vakteam Mobiliteit Delft

 • Strategiedagen
 • Teamprogramma
Gemeente Groningen2024-02-07T19:13:41+01:00

Directie Inkomensdienstverlening

 • Leergang Personal Development Programme
 • Leergang Samenwerken & Verbinding voor het management v/d directie Inkomensdienstverlening
 • Organisatie ontwikkeling Front office
 • Opleidingsdagen MR WIMP
 • Begeleiding strategieprogramma IDV 2025

Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid

 • Leiderschapsprogramma “Visie op leiderschap”
 • Verbindingsdagen
 • Personeelsdagen

Dienst Informatie en Administratie

 • Managementadvies

Dienst OCSW

 • Managementadvies

Publieke Dienstverlening

 • Leiderschapsdagen
Gemeente Haarlem2024-02-07T19:14:13+01:00

Gemeente Haarlem

 • Teamprogramma management team HRM
 • Teamprogramma team Beleid en Beheer Openbare Ruimte (BBOR )
 • Teamprogramma team B&W-proces
 • Teamprogramma team Schulddienstverlening (SDV)
 • Begeleiding bij de concretisering en implementatie van de uitkomsten van het evaluatierapport over de organisatieontwikkeling van de gemeente Haarlem 2015-2021
 • Teamprogramma directie
 • Leergang “Leiderschap & Organisatieontwikkeling” voor alle afdelings- en teammanagers
Gemeente Lansingerland2024-02-07T19:14:48+01:00

Gemeente Lansingerland

 • Samenwerkingsprogramma tussen domeinen Samenleving en Ruimte & Economie
 • Teamprogramma B&W
 • Teamprogramma directie
 • Teamprogramma teams
Gemeente Montferland2019-11-19T21:30:04+01:00

Gemeente Montferland

 • Teamprogramma management team
Gemeente Rotterdam2020-05-09T21:49:53+02:00

BCO Rotterdam

 • Analyse en opzet managementprogramma
Gemeente Stadskanaal2024-02-07T19:04:45+01:00

Gemeente Stadskanaal

 • Begeleiding retraite College B&W
Holland Rijnland2024-02-07T18:56:37+01:00

Holland Rijnland

• Teamprogramma management Holland Rijnland
• Teamprogramma team Strategie & Beleid
Innovation Quarter2022-03-03T20:39:07+01:00

Innovation Quarter

 • Teamprogramma voor het managementteam
 • Teamprogramma MT innoveren
Inspectieraad Den Haag2019-11-19T21:29:39+01:00

Inspectieraad Den Haag

 • Evaluatie professionaliseringsopleidingen Inspectieraad
 • Evaluatieonderzoek naar het bestaande opleidingsaanbod van de Inspectieraad (samenwerkingsverband van de Rijksinspectiediensten).
Invest NL2024-02-07T19:07:42+01:00

Invest-NL

 • Organisatiediagnose en -advies
 • Teamprogramma Raad van Bestuur en MT
Kring van Gemeentesecretarissen Groningen2022-03-03T20:42:44+01:00

Kring van Gemeentesecretarissen Groningen

 • Begeleiding heidagen
Metropoolregio Rotterdam Den Haag2019-11-19T21:29:30+01:00

Directie:

 • Organisatieontwikkelprogramma/projectgroep
 • DT-dagen
 • Tussentijdse evaluatie MRDH-organisatie
  • Onderzoek naar de realisatie van de uitgangspunten bij de oprichting van de MRDH
 • Personeelsdagen
 • Begeleiding evaluatie gemeenschappelijke regeling
 • MRDH-2.0

Directie Economisch Vestigingsklimaat:

 • Teamprogramma EV

Vervoerautoriteit:

 • Teamprogramma VA
 • Strategiedagen

Directie Verkeer:

 • Teamprogramma verkeer

Directie Openbaar Vervoer:

 • Teamprogramma OV

Afdeling Bestuur & Strategie:

 • Teamprogramma S&B
Ministerie IenW Den Haag2019-11-19T21:28:17+01:00

Ministerie IenW Den Haag

 • Masterclasses Innovatie
Ministerie van Economische Zaken2024-02-07T19:04:00+01:00

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Advies organisatieontwikkeling van de Directie Strategie Energiesysteem
 • Teamprogramma directie en MT van de Directie Strategie Energiesysteem
Noordelijk Belastingkantoor2024-02-07T19:15:29+01:00

Noordelijk Belastingkantoor Groningen

 • NBK managementdagen
 • Organisatie advies
 • Leergang Publiek Leiderschap voor het management
NVWA2019-11-19T21:27:43+01:00

NVWA Utrecht

 • Leergang Publiek Management
 • In samenwerking met AOG School of Management ontwikkelen en uitvoeren van de Academische Leergang “Publiek Management” voor top 150 managers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Politie Amsterdam-Amstelland2019-11-19T21:26:50+01:00

Dienst Regionale Recherche

 • DIMA-dagen

Bureau recherche expertise (BRE)

 • MT-dagen
 • Teamdagen

Bureau Financieel Economische Recherche (BFER)

 • Leiderschapsprogramma
 • Teamdagen
 • Strategiedagen

Bureau Zware Criminaliteit

 • Leiderschapsprogramma
Provincie Friesland2019-11-19T21:26:38+01:00

Projectbureau Friese Meren Leeuwarden

 • Begeleiding projectbureau
Sociaal Cultureel Planbureau2024-02-07T19:05:51+01:00

Sociaal Cultureel Planbureau

 • Evaluatie bestuurlijke structuur en processen
 • Organisatiediagnose en -advies
UWV2024-02-07T19:06:46+01:00

UWV

 • Begeleiding teamprogramma Management Team Bezwaar en Beroep Zuidwest
Vervoerregio Amsterdam2019-11-19T21:26:22+01:00

Amsterdam:

 • Organisatieontwikkelprogramma/projectgroep
  • Onderzoek naar de wenselijkheid, noodzaak en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de organisatie
 • MT-dagen
 • Personeelsdagen
 • Rapporten organisatie ontwikkeling

Industrie en dienstverlening:

Gasunie Groningen2024-02-07T19:17:04+01:00

Directie Deelnemingen

 • Teamprogramma directie Deelnemingen

Gasunie – GU

 • Gasunie Leadership Program
 • Gasunie Governance Program
 • Senior Development Program
 • Professional Development Program
 • Operationeel Management Program

Gasunie – B&D

 • Teamprogramma BD-staf
 • Project evaluaties
 • BDenktank business development

Gasunie – GTS

 • Teamprogramma MT GTS

Gasunie – Grip

 • Teamprogramma Grip

Gasunie – Afdeling Procurement

 • Teamdagen MT Procurement
Groningen Seaports2019-11-19T21:37:08+01:00

Groningen Seaports Delfzijl

 • GSP 3.0
  • Begeleiding transitie naar overheids NV middels het programma GSP 3.0 voor Raad van Commissarissen, directieteam, aandeelhouders, ambtelijke ondersteuning en ondernemingsraad.
 • GSP 4.0 (vervolg GSP 3.0)
 • Stakeholder onderzoek
 • Werkgroep middenkader
Havenbedrijf Amsterdam2019-11-19T21:36:56+01:00

Havenbedrijf Amsterdam

 • Leertraject Teameffectiviteit
 • Teamtraject Directiesecretariaat
 • Teamtraject afdeling corporate communicatie
 • Teamprogramma Commerciële Sector
Kerry2019-11-19T21:36:45+01:00

Kerry Zwijndrecht, Utrecht en Tilburg

 • Leergang leiderschap Hoofdoperators
 • Teamtraining MT Zwijndrecht
 • Teamprogramma site team Zwijndrecht
 • Teamdagen MT Utrecht
 • Leiderschapsdagen Utrecht
 • Personeelsdag Utrecht
NAM Assen2019-11-19T21:36:08+01:00

Team Aardbevingen Groningen

 • Transitie coaching
NLO Octrooi- en Merkenbureau2021-10-01T19:14:16+02:00

NLO Octrooi- en Merkenbureau

 • Opzetten en begeleiden van een identiteitsprogramma voor NLO
Noordelijke Dagblad Combinatie2021-09-30T22:42:29+02:00

Noordelijke Dagblad Combinatie Leeuwarden/Groningen

 • Leergang “Samen Groeien”
 • Teamprogramma Commercieel Overleg
 • Teamprogramma Directie
 • Teamprogramma Directie – 1e lijn
 • Teamprogramma Chefsberaad
 • Teamprogramma Marketing
 • Teamprogramma DvhN redactie Drenthe
 • Teamprogramma DvhN in-redactie
 • Teamprogramma Grafisch Bedrijf
 • Teamprogramma IN2
Porthos2021-01-30T09:12:18+01:00

Porthos

 • Begeleiding evaluatie Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage
Zeolyst2021-09-30T22:42:22+02:00

Zeolyst Farmsum

 • Organisatie analyse
 • MT-programma
 • Introductieprogramma
 • Ontwikkelen leerlijnen
 • Opleidingsdagen
 • Procesoptimalisatie
 • Teamcoaching productie en laboratorium
 • Leidinggevenden overleg
 • Individuele coaching
 • Begeleiding vlootschouw
 • Begeleiding strategieprogramma ZCV 2025
 • Advies en begeleiding bij inrichting HR-strategie
 • Leiderschapsprogramma voor MT, Supervisors & Productie Assistenten en voor Hoofdoperators & uitvoerders

Onderwijs & onderzoek:

Alfa-college2019-11-19T21:42:22+01:00

Alfa-college Assen

 • Leergang Krachtig mentorschap voor docenten en coaches
 • Leergang Krachtig mentorschap-senior
AOC Terra Groningen2019-11-19T21:42:01+01:00

Regiodirectie

 • Teamanalyse

 

Bisschop Möller Stichting (BMS)2024-02-07T19:19:07+01:00

BMS Friesland

 • Doorlichting en optimalisatie processen stafbureau
 • Teamprogramma stafbureau
 • Directeurenconferenties
 • Werkgroep schoolmanagement
 • Projectgroep IKC
 • BMS-dagen
 • BMS-academie
 • Management Development programma
 • Lentegesprekken
 • Leergang Klaar voor de start !? voor beginnende schooldirecteuren
 • Leergang MD-2 voor ervaren schooldirecteuren
 • Leergang MD-3 voor bovenschoolse directeuren

De Sprong Leeuwarden

 • Managementadvies
 • Teamprogramma

St Franciscusschool Leeuwarden

 • Managementadvies
 • Teamprogramma

Mgr. J. Scholtensschool Wolvega

 • Teamprogramma

Teake Jan Roordaschool Wytgaard

 • Managementadvies

St Ludgerusschool Workum

 • Managementadvies

De Wiekslag Drachten

 • Teamscan

St. Jozefschool Heeg

 • Managementadvies
 • Teamprogramma

Thomas van Aquinoschool Sneek

 • Managementadvies
 • Teamprogramma

Ludgerusschool Balk

 • Managementadvies
 • Teamprogramma

De Toekomst Bakhuizen

 • Managementadvies
 • Teamprogramma

Sint Bonifatius Dokkum

 • Managementadvies
 • Teamprogramma

Bonifaciusschool Roodhuis

 • Managementadvies
 • Teamprogramma

IKC Bonifatius Sneek

 • Managementadvies
 • Teamprogramma

Sint Martinusschool Makkum

 • Managementadvies
 • Teamprogramma

IKC St. Jozef Lemmer

 • Teamdagen schoolteam

IKC St. Mattheüs Joure

 • Teamdagen schoolteam
Calvijn College2019-11-19T21:41:32+01:00

Calvijn College Amsterdam

 • Advisering directie
Dr. Nassau college2019-11-19T21:41:10+01:00

Dr. Nassau college Assen

 • Leergang Krachtig mentorschap voor docenten en coaches
Energy Delta Institute2019-11-19T21:40:54+01:00

Energy Delta Institute Groningen

 • Conferentie ‘Energy Transition meets Leadership’
 • Strategiedagen
 • Micro-MBA voor Young Energy Professionals
Gomarus college2019-11-19T21:40:41+01:00

Gomarus college Assen

 • Leergang Krachtig mentorschap voor docenten en coaches
 • Leergang Krachtig mentorschap-senior
Hogeschool Utrecht2019-11-19T21:40:29+01:00

Instituut voor Veiligheid

 • Relatiemarketing
 • Collaboration & contentmanagement
 • Leergang informatie- en kennismanagement
 • Leergang Virtueel samenwerken
 • Leergang Managementvaardigheden
 • Procesbegeleiding teamontwikkeling IVK
Martinusstichting Rotterdam2019-11-19T21:40:18+01:00

Sint Mattheusschool

 • Organisatie analyse
 • Organisatie ontwikkeling
 • Advisering bestuur en directie
 • Teamprogramma
Noorderpoort2019-11-19T21:40:04+01:00

Noorderpoort Groningen

 • Directeurenconferenties
 • Leergang voor teammanagers: “Leiding geven tussen professionals”
 • Evaluatie scholen-model
 • Beleidsnetwerk HRM
 • MD-dagen staf
 • Leergang Krachtig mentorschap voor docenten en coaches

School voor Beroepsonderwijs

 • Teamdagen

School voor Zakelijke Dienstverlening

 • Teamprogramma MT

School voor Automotive & Logistiek

 • Begeleiding schoolontwikkeling

School voor Business & Administratie

 • Teamprogramma MT

 

Philips van Horne SG2019-11-19T21:39:49+01:00

TTO Weert

 • Teamprogramma
Rijksuniversiteit Groningen2019-11-19T21:39:19+01:00

AOG School of Management

 • Post academische Leergang Strategisch programma management
 • Post academische Leergang Talent en organisatieontwikkeling
 • Post academische Public Strategy Course
 • Jong Talentprogramma Emmen
 • Verandermanagementforum Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
 • In-company Comenius MN-services
 • In-company Comenius leergang Belastingdienst

Centrum voor Informatietechnologie

 • Teamprogramma dienstraad CIT
Terra college2019-11-19T21:39:05+01:00

Terra college Assen

 • Leergang Krachtig mentorschap voor docenten en coaches
 • Leergang Krachtig mentorschap-senior
TNO Den Haag2024-02-07T19:19:37+01:00

National Security

 • Leiderschapsprogramma “Trossen los” voor senior (research)managers
 • Team- en strategieprogramma National Security
 • TNO Leadership Programme voor research managers
Universiteit Leiden2024-02-07T19:08:41+01:00

Universiteit Leiden

 • Leiden Learning & Innovation Centre (LLInC)
  • Begeleiding oprichting LLInC
  • Teamprogramma Management Team
  • Teamprogramma Learning Team
  • Teamprogramma Innovation, Strategy & Policy Team
  • Teamprogramma Data, AI & Media Team
  • Teamprogramma Evaluations & Testing Team
 • Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN)
  • Begeleiding Beheeroverleg van de faculteit FWN
Vincent van Gogh college Assen2019-11-19T21:38:35+01:00

Salland

 • Teamprogramma MT
 • Teamprogramma sector TL
 • Teamprogramma sector BK
 • Leergang Krachtig mentorschap voor docenten en coaches
 • Leergang Krachtig mentorschap-senior

Cultuur:

MC Amsterdam2019-11-19T21:43:26+01:00

MC Amsterdam

 • Teamprogramma
 • MC-dagen
NITE – Noord Nederlands Toneel2019-11-19T21:43:16+01:00

NITE – Noord Nederlands Toneel Groningen

 • Advies organisatie ontwikkeling
 • Analyse techniek

Zorg:

ASVZ2024-02-07T19:20:29+01:00

ASVZ Zuid-holland/West-brabant

 • Sector Mens & Organisatie
  • Medewerkersreis (onderzoek/analyse in-/door- en uitstroom medewerkers)
  • Teamprogramma HR-team
  • Teamprogramma team Arbo & Inzetbaarheid
  • Teamprogramma secretariaat
 • Sector Informatisering en Automatisering
  • Teamprogramma management team I&A
  • Teamprogramma team Functioneel Beheer
  • Teamprogramma team Functioneel Beheer Cliënt, Zorg en Kwaliteit
 • Leergang “Samenwerking & Verbinding” voor alle managers van de ondersteunende diensten
 •  Werkconferenties
  • Jaarlijkse conferenties van RvB met leidinggevenden en orthopedagogen
 • Teamprogramma MT Zorgondersteuning & ontwikkeling
 • Strategieteam
 • Masterclass Waardengedreven Coaching voor senior managers
 • Coachingsprogramma voor junior managers
 • Leergang “Waardengedreven leiderschap”
  • Opleidingsprogramma voor ± 450 sectormanagers en teamleiders

 

Instituut Verbeeten2024-02-07T19:09:47+01:00

Instituut Verbeeten

 • Teamprogramma Bestuursadviesraad (BAR)
 • Leiderschapsprogramma “Fit voor de toekomst” voor teammanagers
 • Teamontwikkelingprogramma: “De kracht van samen” voor alle teams van het:
  • cluster zorg (radiotherapie en nucleaire geneeskunde)
  • cluster bedrijfsondersteuning
  • stafbureau
  • cluster Klinische Fysica & Instrumenten
Medisch Centrum Haaglanden Den Haag2019-11-19T21:44:24+01:00

Facilitair Bedrijf

 • Teamprogramma MT

Afdeling HR Advies

 • Teamprogramma
Novadic Kentron2021-10-01T19:11:35+02:00

Novadic Kentron

 • Leiderschapsprogramma “Bezieling & zakelijkheid” voor Raad van Bestuur, MT-leden, teamleiders en clinical leaders
 • Teamprogramma netwerk directie
 • Teamprogramma SGGZ Breda
Pluryn2021-01-30T09:09:30+01:00

Pluryn

 • Teamprogramma voor het management en de behandelteams van locatie De Beele in Voorst
Pro Persona (GGZ)2024-02-07T19:10:52+01:00

Pro Persona (GGZ)

 • Teamprogramma voor het team FACT 4
Reade2020-05-09T22:10:59+02:00

Reade Amsterdam

 • Leergang “Medisch leiderschap”
  • Opleidingsprogramma voor de medisch managers
 • Teamprogramma MT revalidatie
 • Teamprogramma MT reumatologie
 • Leiding geven in crisissituaties
Spirit2019-11-19T21:44:04+01:00

Spirit Amsterdam

 • Strategiedag
Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA)2020-10-02T10:03:42+02:00

Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA)

 • Opleidings- en trainingsprogramma voor de Verpleegkundige Adviesraad (VAR)

William Schrikker Groep Amsterdam2021-09-30T22:41:26+02:00

William Schrikker Groep Amsterdam

 • Teamprogramma NoordWest Nederland
 • Teamprogramma NW-Bijlmerpark

Beroepsverenigingen:

Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA)2019-11-19T21:45:35+01:00

Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) Amsterdam

 • Teamprogramma MT
 • Teamprogramma NBA 3.0
Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO-vereniging)2019-11-19T21:45:25+01:00

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO-vereniging) Utrecht

 • Zomer brainstorm bestuur
Stichting Herstelling2019-11-19T21:45:16+01:00

Stichting Herstelling Haarlemmerliede

 • Managementconferenties
Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)2019-11-19T21:45:02+01:00

Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) Utrecht

 • Generieke modules
 • Begeleiding beleidsprogramma bestuur
Ga naar de bovenkant