LCT Leiderschap Consult Training Carel Willink Evenwicht der Krachten CT
Fragment van ‘Evenwicht der Krachten’, Carel Willink (1963)

Organisatieontwikkeling

Organisaties ontstaan niet zomaar. Ze ontwikkelen zich en kennen verschillende groeifasen. Net zoals mensen zich vanaf baby ontwikkelen tot volwassenen, zo groeien organisaties van startende tot gevestigde ondernemingen.

Anders dan bij mensen is sterven geen noodzakelijk onderdeel van de ontwikkeling. Succesvolle organisaties zijn die organisaties, die zich weten aan te passen aan de eisen en behoeften van hun relevante marktomgeving. Dit geldt zowel voor de publieke als de private sector. Men spreekt in dit verband ook wel van de “survival of the fitting”, de overlevers hebben het vermogen om een fit te realiseren met hun omgeving.

organisatieontwikkeling LCT Amsterdam

Organisaties die succesvol overleven hebben het vermogen ontwikkeld om te leren.
Deze lerende organisaties stimuleren het leervermogen van alle medewerkers en van de organisatie als geheel.