Carel Willink De eeuwige schreeuw
Fragment van ‘De eeuwige schreeuw’, Carel Willink (1982)

Coaching

Coaching is een gestructureerde interventie met als doel, onder begeleiding van een coach te investeren in de persoonlijke ontwikkeling. Hiervan bestaan vele vormen. Denk bijvoorbeeld aan life coaching, mental coaching, stress coaching, communicatie coaching, relatie coaching, spirituele coaching, management coaching, etc.

Om hier enige ordening in aan te brengen onderscheiden we binnen LCT twee vormen: Personal coaching en Job coaching.

Personal coaching gaat in de regel over jou als persoon, jouw gedrag, ervaringen, persoonlijkheid en karaktereigenschappen. Gezien het intieme en privé karakter van dit soort trajecten zal de coach in de regel van buiten de organisatie komen.

Job coaching gaat ook over jezelf, maar dan in relatie tot zaken waar jij tegenaan loopt in jouw huidige functie en/of hoe jij aankijkt tegen toekomstige functies binnen of buiten de organisatie.

Afhankelijk van de coach-vraag zal hiervoor in goed onderling overleg een interne coach worden gevraagd, dan wel worden gekozen voor een externe coach.

LCT leiderschap consult training header 01 FS