LCT Leiderschap Consult Training Carel Willink Onbekend CT
Fragment van ‘onbekend’, Carel Willink

Procesoptimalisatie

LCT verleent ondersteuning bij het inrichten en verbeteren van de werkprocessen. Wij maken hierbij gebruik van de Business Process Management (BPM) methodiek, waarmee op systematische wijze de processen worden geoptimaliseerd.

De medewerkers worden zelf zoveel mogelijk bij het uitvoerende werk betrokken. Uitgangspunt hierbij is de aanwezige kennis en kunde te benutten en te optimaliseren.

De belangrijkste uitkomsten van de procesoptimalisatie zijn:

  • reductie en herstel van fouten
  • versnelling van de werkprocessen
  • reductie van de kosten
  • verhoging van de motivatie van de medewerkers
  • toename klantgerichtheid

Samen met het management en de medewerkers worden de volgende fasen doorlopen:

LCT procesoptimalisatie schema old