Wat moet de ideale leider kennen?

De leiderschapsopleidingen van LCT zijn gericht op de hogere echelons managers en leidinggevenden.
De thema’s en causuïstiek worden op maat vastgesteld in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de deelnemers. Afhankelijk van de behoefte sluiten we daarbij aan bij één van de onderstaande thema’s:

LCT wat moet een leiderkennen