Prof Drs Jacques Wallage Rijksuniversiteit Groningen team human capital LCT Amsterdam

Prof. Drs. Jacques Wallage

Rijksuniversiteit Groningen

Prof. Drs. Jacques Wallage is als gasthoogleraar verbonden aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Verder is hij Co-voorzitter Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM) en Voorzitter Raad van Commissarissen van PostNL.

Tot 2017 was hij Voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en Voorzitter Kring van Veiligheid (kindermishandeling en huiselijk geweld). Jacques startte zijn politieke loopbaan in 1970. Na functies als gemeenteraadslid, fractievoorzitter PvdA en wethouder van Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer.

In 1989 werd hij staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en in 1993 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vervolgens werd hij in 1994 voorzitter van de PVDA fractie en was hij vanaf 1998 ruim 10 jaar de burgemeester van Groningen. In 2010 was hij Co-informateur kabinetsformatie.

publicaties / boeken

Prof Drs Jacques Wallage book Het land achter de Heuvels team human capital LCT Amsterdam
Prof Drs Jacques Wallage book Plaats van Bestemming team human capital LCT Amsterdam