Prof Dr Olof Bik Nyenrode Business Universiteit team human capital LCT Amsterdam

Prof. Dr. Olof Bik

Nyenrode Business Universiteit

Prof. Dr. Olof Bik is hoogleraar Behavioral Research in Auditing aan Nyenrode Business Universiteit. Hij was al aan Nyenrode verbonden als programmadirecteur van de Accountancy opleidingen en zal deze rol als Academic Director voortzetten.

Ook is hij Managing Director bij de op Nyenrode gevestigde Foundation for Auditing Research. Olof richt zich in zijn onderzoek op het professionele gedrag en de oordeelsvorming van accountants, de factoren die hier vanuit organisatie, cultuur en context invloed op hebben, en de impact hiervan op de auditkwaliteit.

publicaties / boeken

Prof Dr Olof Bik book the behavior of inssurance professionals team human capital LCT Amsterdam
Olof Bik Accountants moeten voet bij stuk houden in publiek debat LCT