Dr Kristin Vanlommel Hogeschool van Utrecht team human capital LCT Amsterdam

Dr. Kirsten Vanlommel

Hogeschool van Utrecht

Kristin Vanlommel is lector Organiseren van Verandering in het Onderwijs bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren van de Hogeschool Utrecht.

Ze doet praktijkgericht onderzoek naar veranderprocessen in onderwijs. Hoe kunnen we die effectiever en duurzamer maken? Wat vraagt dit van de organisatie en de mensen in de organisatie? Dit betekent dat ze met, voor en in de praktijk vraagstukken over onderwijsverandering oppakt. Ze ontwikkelt kennis die ze weer gebruikt om de onderwijspraktijk verder te ondersteunen en professionaliseren.

Verder is Kristin Visiting Professor bij het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Antwerpen.

publicaties / boeken

Kristin Vanlommel publicatie Organiseren van complexe verandering in het onderwijs
Kristin Vanlommel publicatie Studies in Educational Evaluation