Dr Dafir Kramer DKSC LCT team human capital

Dr. Dafir Kramer

DKSC

Dafir Kramer is organisatie adviseur op het gebied van strategisch management, organisatiediagnostiek en veranderingsmanagement. Na zijn studie Strategisch management & Management van verandering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en McGill University Montreal is hij als adviseur bij verschillende bedrijven werkzaam geweest. In 1998 startte hij zijn eigen adviesbureau DKSC, alwaar hij (groepen) mensen begeleid, variërend van de Raad van Bestuur tot de werkvloer bij vraagstukken op het gebied van strategieontwikkeling en organisatieverandering.

Zijn opdrachtgevers zijn afkomstig uit verschillende bedrijfstakken en sectoren zoals: Financieel, Industrie, Energie, Telecom, Uitgeverij, Omroep, Biotech, Woningcorporatie, (Semi)Overheid, etc. Daarnaast doceert hij voor verschillende managementinstituten en universiteiten.

Dafir’s interesse richt zich op het betekenisvol maken van strategische vraagstukken en tussen alle geledingen binnen de organisatie.

publicaties / boeken

Dr Dafir Kramer DKSC publicaties LCT team human capital