Brigade generaal BD Otto van Wiggen Koninklijke Landmacht team human capital LCT Amsterdam

Brigade generaal BD Otto van Wiggen

Koninklijke Landmacht

Brigade generaal Buiten Dienst Otto van Wiggen was commandant van de twee elite eenheden van de Koninklijke Landmacht.

Hij was eerst commandant van het Korps Commandotroepen (de “groene baretten) en later van de Luchtmobiele Brigade (de “rode baretten”). Tegenwoordig traint, coacht en begeleidt hij leidinggevenden en hun teams in het bedrijfsleven vanuit zijn bedrijf Mission Command.

In zijn boek ‘Niemand is belangrijker dan het team‘ beschrijft hij zijn visie op leiderschap. Otto is ervan overtuigd dat Mission Command de meest effectieve leiderschapsstijl is in een turbulente en snel veranderende omgeving.

publicaties / boeken

Brigade generaal BD Otto van Wiggen book Niemand is belangrijker dan het Team team human capital LCT Amsterdam