Anneke Beukers MSc LCT team human capital LCT Amsterdam

Anneke Beukers MSc.

LCT Leiderschap Consult & Training

Anneke Beukers MSc. is voorzitter van het College van de Noordelijke Rekenkamer. Zij is sinds 1975 werkzaam in de publieke sector. Jarenlang vervulde ze directiefuncties in alle sectoren van het MBO en gaf leiding aan diverse herhuisvestingsoperaties en fusies. Zij leerde een sterke verbinding te leggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en vond creatieve ideeën om vastgeroeste patronen weer vlot te trekken.

Eind 2006 stapte ze over naar het vak van senior consultant. In die hoedanigheid was ze onder meer directeur bestuurder van een grote welzijnsinstelling, vervulde ze een aantal directeursfuncties in het HBO en gaf ze leiding aan een flink aantal MD programma’s voor het top- en middenmanagement in het HBO. Anneke zoekt altijd de verbinding tussen de mensen onderling en de mens en de organisatie. Hierbij gaat ze prikkelende vragen niet uit de weg, maar treedt ze respectvol doch waar mogelijk met humor de professionals tegemoet. Doelstelling is altijd, de professional effectief leren leidinggeven en een meerwaarde genereren voor de organisatie. Ze doet dat met energie en aandacht. Naast coach, MD aanbieder, adviseur en sparringpartner van de directie is ze af en toe te vinden als dagvoorzitter op een conferentie.

Naast diverse management scholingen heeft zij Nederlands gestudeerd en behaalde zij een Master of Science via de Academische Opleidingen Groningen (AOG). Anneke bekleedt een aantal nevenfuncties. Ze is Statenlid in Overijssel (PvdA), commissaris bij een sociale werkvoorziening, RvT lid bij een Hogeschool en RvT lid bij een VO.