Gemeente Haarlem

  • Begeleiding bij de concretisering en implementatie van de uitkomsten van het evaluatierapport over de organisatieontwikkeling van de gemeente Haarlem 2015-2021
  • Teamprogramma directie