Directie Inkomensdienstverlening

  • Leergang Samenwerken & Verbinding voor het management v/d directie Inkomensdienstverlening
  • Organisatie ontwikkeling Front office
  • Opleidingsdagen MR WIMP
  • Begeleiding strategieprogramma IDV 2025

Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid

  • Leiderschapsprogramma “Visie op leiderschap”
  • Verbindingsdagen
  • Personeelsdagen

Dienst Informatie en Administratie

  • Managementadvies

Dienst OCSW

  • Managementadvies

Publieke Dienstverlening

  • Leiderschapsdagen