Prof Dr Goos Minderman The Midfield team human capital LCT Amsterdam

Prof. Dr. Goos Minderman

The Midfield

Prof. Dr. Goos Minderman Hoogleraar Public Governance in Stellenbosch (Zuid Afrika) en aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (tot 2017).

Hij is verbonden aan Center for Professional Learning van de Universiteit Leiden, het Center for Public and Nonprofit Management van de University of Central Florida en het Center for Training Public Management van de Kaunas University in Litouwen. Tevens is hij gastdocent bij de Commissarissenleergang van de Erasmus Universiteit.

Goos heeft een lange geschiedenis in overheid en middenveld: Vluchtelingenwerk, IKON en een korte tijd als Eerste Kamerlid. Hij heeft in 2001 het initiatief genomen voor een controllersopleiding aan voor de non-profit- en publieke sector en later het Zijlstra Center, waar hij voor beiden als directeur de eindverantwoordelijkheid droeg binnen de Vrije Universiteit.

publicaties / boeken

Prof Dr Goos Minderman book Waar is de raad van Toezicht team human capital LCT Amsterdam
Prof Dr Goos Minderman book hoofdlijnen recht der Rijksfinancien team human capital LCT Amsterdam