Noorderpoort Groningen

  • Directeurenconferenties
  • Leergang voor teammanagers: “Leiding geven tussen professionals”
  • Evaluatie scholen-model
  • Beleidsnetwerk HRM
  • MD-dagen staf
  • Leergang Krachtig mentorschap voor docenten en coaches

School voor Beroepsonderwijs

  • Teamdagen

School voor Zakelijke Dienstverlening

  • Teamprogramma MT

School voor Automotive & Logistiek

  • Begeleiding schoolontwikkeling

School voor Business & Administratie

  • Teamprogramma MT