Directie:

 • Organisatieontwikkelprogramma/projectgroep
 • DT-dagen
 • Tussentijdse evaluatie MRDH-organisatie
  • Onderzoek naar de realisatie van de uitgangspunten bij de oprichting van de MRDH
 • Personeelsdagen
 • Begeleiding evaluatie gemeenschappelijke regeling
 • MRDH-2.0

Directie Economisch Vestigingsklimaat:

 • Teamprogramma EV

Vervoerautoriteit:

 • Teamprogramma VA
 • Strategiedagen

Directie Verkeer:

 • Teamprogramma verkeer

Directie Openbaar Vervoer:

 • Teamprogramma OV

Afdeling Bestuur & Strategie:

 • Teamprogramma S&B