Inspectieraad Den Haag

  • Evaluatie professionaliseringsopleidingen Inspectieraad
  • Evaluatieonderzoek naar het bestaande opleidingsaanbod van de Inspectieraad (samenwerkingsverband van de Rijksinspectiediensten).