Groningen Seaports Delfzijl

  • GSP 3.0
    • Begeleiding transitie naar overheids NV middels het programma GSP 3.0 voor Raad van Commissarissen, directieteam, aandeelhouders, ambtelijke ondersteuning en ondernemingsraad.
  • GSP 4.0 (vervolg GSP 3.0)
  • Stakeholder onderzoek
  • Werkgroep middenkader