Amsterdamse School

 • Advies ontwikkelen leerlijnen voor leidinggevenden

Mobiliteitscentrum

 • Advisering bedrijfsplanning

Concern inkoop

 • Denktank gemeentebrede inkoopfunctie

Directie Personeel & Organisatie

 • MD-programma voor de top 900 (MO routekaart)
 • Projectgroep “G4-ontwikkeltraject”

Bureau Monumenten & Archeologie

 • Ontvlechting DMB
 • Strategiedagen
 • Leergang Projectmatig samenwerken
 • Team- en afdelingsprogramma’s
 • Procesoptimalisatie bedrijfsbureau
 • Procesoptimalisatie Archeologie
 • Procesoptimalisatie Monumenten
 • Procesoptimalisatie staf

Dienst Onderzoek en Statistiek

 • Managementadvies
 • Strategiedagen
 • MT-dagen

Stadsdeel Noord

 • Opleiding projectmanagement
 • Opzetten Project Management Overleg
 • Opleiding beleidsadviseurs
 • MMT-dagen
 • Ogon-dagen
 • Jeugd-dagen
 • Teambuilding afdeling wijkbeheer
 • Teambuilding afdeling stadsdeelbeheer oost
 • Teambuilding afdeling stadsdeelbeheer west
 • Teambuilding afdelings MT’s
 • Teambuilding centrale MT
 • Teambuilding afdeling DDV
 • Teamprogramma OR

Stadsdeel Nieuw West

 • Opleiding Integraal adviseren
 • Leiderschapsprogramma ‘Meebewegen in verandering”
 • HPO-dagen
 • Intervisie groepen
 • Teamprogramma MT directie Dienstverlening
 • Teamprogramma Concernstaf
 • Teamprogramma team Sport
 • Teamprogramma team Groen
 • Interim afdelingshoofd Juridische Zaken
 • Programma “Gastvrij leiderschap” afdeling beheer
 • Optimalisatie processen afdeling beheer