"zijn"
     
  terug naar diensten  Wat moet de ideale leider zijn?

Wat een ideale leidinggevende zou moeten zijn, slaat vooral op diens attitude. Hoe groot iemands kennis en vaardigheden ook zijn, als hij/zij geen geloof of zin in de taak heeft, dan komt er waarschijnlijk weinig van terecht.

Attitude betreft de individuele leidinggevenden, maar ook de relatie tussen twee mensen of binnen teams. De belangrijkste componenten die de attitude bepalen zijn:

de houding ten opzichte van werk en collega's

geloof in het belang van teamwerk

collectieve oriëntatie op het team

teamcohesie

wederzijds vertrouwen

gedeelde visie

intermenselijke verhoudingen

 

 

 

  naar boven