Proces-
optimalisatie

     
  terug naar diensten    Procesoptimalisatie

LCT verleent ondersteuning bij het inrichten en verbeteren vande werkprocessen. Wij maken hierbij gebruik van de Business Process Management (BPM) methodiek, waarmee op systematische wijze de processen worden geoptimaliseerd. De medewerkers worden zelf zoveel mogelijk bij het uitvoerende werk betrokken.
Uitgangspunt hierbij is de aanwezige kennis en kunde te benutten en te optimaliseren. Daarmee groeit tevens de betrokkenheid en veranderbereidheid. Samen met het management en de medewerkers worden de volgende fasen doorlopen:

De belangrijkste uitkomsten van de procesoptimalisatie zijn:

reductie en herstel van fouten

versnelling van de werkprocessen

reductie van de kosten

verhoging van de motivatie van de medewerkers

toename klantgerichtheid

 

 

 

 

 

naar boven