terug

 

  

Leiderschap Consult

 

 

Leiderschap Training

Stadsregio Rotterdam
Teamprogramma directie Bereikbaarheid & Mobiliteit
  Stadsdeel Amsterdam Nieuw West
Leergang "integraal adviseren" voor adviseurs directie Bedrijfsvoering
EDI
'Energy Transition meets Leadership. One-day conference – 12 October 2010 – Amersfoort.
Ministerie BZK
Teamprogramma afdeling HR-advies
ROC Noorderpoortcollege
Directeurenconferentie met CvB, school- en stafdirecteuren
Medisch Centrum Haaglanden
Teamprogramma voor het MT van het Facilitair bedrijf MCH

Stichting Herstelling
Gezamenlijke managementconferentie met:
· Bestuur en directie van de stichting Herstelling
· Directie en management van het werkbedrijf Herstelling (DWI)

Stadsdeel Amsterdam-Noord
Trainingen:
· Projectmatig werken (voor projectmanagers, projectleiders en projectassistenten)
· Leergang adviesvaardigheden voor beleidsadviseurs
BVO
Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO) met directeuren bedrijfsvoering/middelen
van de 7 stadsdelen
Gasunie
Managementprogramma Gasunie 2012 voor de executive-groep,
bestaande uit de management top 120 van Gasunie Nederland en Duitsland
Calvijn met Junior College
Managementadvies en coaching docenten
Gemeente Groningen
Leiderschapsprogramma managers Directie Publieksdienst
Philips van Horne Scholengemeenschap
Teamprogramma Tweetalig Onderwijs (TTO) te Weert
P5COM, Performance Specialists
Leiderschaps- en teamontwikkeling managers en adviseurs
Bureau Monumenten en Archeologie
Begeleiding realisatie Culturele Alliantie met Stadsarchief Amsterdam en afdeling Kunst en Cultuur van DMO
Bureau Monumenten en Archeologie
Training on the job "Projectmatig werken" voor projectleiders
Gemeente Delft
Strategieprogramma Vakteam Mobiliteit
Gemeente Hilversum
Training: "Publiek leiderschap en organisatieontwikkeling" voor MT van de
Dienst Inwoners
MC
Cultuur- en leiderschaps-programma voor MC, hèt muliculturele podium van Amsterdam en een pionier op het gebied van urban, musical theater
16 Stadsdeel Amsterdam-Noord
Leiderschaps- en teamontwikkeling van Centrale Managementteam en de onderliggende teams

Politie Amsterdam-Amstelland

Diverse leiderschaps-/teamprogramma's en individuele coaching
15 Academie voor Management
Verandermanagement-forum (directie AVM Accountants & Adviseurs)

Gemeente Amsterdam
Opzet en projectadvisering concernbreed Management Developmentprogramma
"MO-routekaart" voor managers en MT-leden

9 Academie voor Management
Postacademische
Leergang Public Strategy Course

G-4 steden
Begeleiding bij ontwikkeling van Management Development voor de ambtelijke top van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

13

Kobalt
Lerende organisatie
(directie en management)

Kerry Bio-Science
Procesbegeleiding teamontwikkeling

12

Hogeschool van Utrecht
Instituut voor Veiligheid
Leergang "Virtueel samenwerken" en
Leergang "Management-vaardigheden"

1

Gemeente Amsterdam
Begeleiding bij organisatieontwikkeling en procesoptimalisatie van diverse stadsdiensten en stadsdelen

8

Citogroep
Examencommissie IPMA

3

Provincie Friesland
Procesoptimalisatie
(binnen en tussen directieteams)

10

Belastingdienst Oost-Brabant
Moderator Comenius

5

Provincie Drenthe
Themabijeenkomsten
"Aan de top...en dan?"
(gemeentesecretarissen van Drenthe)

11

CJIB
Trainingsprogramma Verandermanagement
(directieteam)

4 Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Themabijeenkomsten "Samenwerken tussen mensen"
(top 25 van de drie noordelijke provincies)
14

Academische
Opleidingen Groningen
- Moderator Comenius
- Begeleiding Collegium

2 Regionaal Opleidingscentrum Den Bosch
"Consulterend coachen"
(managers en docenten)
 

 

6 Hogeschool van Utrecht
Procesbegeleiding teamontwikkeling
(logistiek team)
 

 

     

 

 

 

 

 

 

  naar boven