terug    Marl˘t Fliers

Drs. Marl˘t Fliers is trainer, coach en geregistreerd mediator. Zij boogt daarbij op een jarenlange ervaring als (hoofd-)docent en manager in de volle breedte van het voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Zij heeft daarbij geopereerd binnen een breed scala aan opleidingen in de zorg, beeldende vorming, pedagogiek en management.

Na haar studie onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen werd Marl˘t senior adviseur/trainer bij een landelijk opererend consultantbureau. Haar opdrachten lagen binnen de Rijksoverheid en onderwijsinstituten (VO, MBO/ROC).

 

Curriculum Vitae

In 2000 maakte zij de overstap naar het Ministerie van Defensie als projectleider van de MBO-opleiding Vrede & Veiligheid. Samen met haar Defensiebrede werkgroep slaagde zij er in om op succesvolle wijze de opleiding te ontwikkelen en landelijk in te bedden in de ROC's van het Ministerie van OCW en de opleidingsscholen van Defensie.

Marl˘t werkt sinds 2007 bij LCT Leiderschap Consult & Training als senior trainer/adviseur. Zij verleent onderwijskundig advies en dienstverlening aan organisaties. Verder begeleidt zij teams en individuele leidinggevenden door middel van training, coaching, counseling en (peer) mediation.

> contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven