terug    Ing Yoe Tan

Mr. Ing Yoe Tan (1948) is sinds 1999 lid van de Eerste Kamer namens de Partij van de Arbeid. Zij is woordvoerder Cultuur en Antilliaanse zaken. Verder is mevrouw Tan vice-voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid en voorzitter van het multi-etnisch vrouwennetwerk in de PvdA.

Mevrouw Tan studeerde van 1968 tot 1975 rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Aanvankelijk was ze werkzaam als stewardess, later trad ze in dienst van achtereenvolgens de gemeente Amsterdam en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Van 1986 tot 2004 was ze als senior-adviseur verbonden aan managementadviesbureau Berenschot.

 

Curriculum Vitae

Vanaf 2004 is zij werkzaam als zelfstandig adviseur en coach van individuele directeuren en managementteams.

Ing Yoe Tan heeft diverse nevenfuncties en is ondermeer lid van:
- Raad van Toezicht Lucas Scholengemeenschap te Voorburg
- Raad van Toezicht ROC Leiden
- Rekenkamercommissie gemeente Lelystad
- Rekenkamercommissie gemeente 's-Gravenhage - Raad van Commissarissen Sophia Revalidatie te 's-Gravenhage
- Stimuleringsfonds voor de Architectuur
- "De Bouwmaatschappij", adviescommissie woningcorporatie "De Key"
- Raad van Toezicht Medisch Centrum Alkmaar, Geminigroep
- Bestuur Nederlandse Opera en het Muziektheater te Amsterdam

> contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven