"kunnen"
     
  terug naar diensten  Wat moet de ideale leider kunnen?

De vaardigheden voor leidinggevenden hebben in de eerste plaats betrekking op de feitelijke
taakuitvoering, in een cyclus van voorbereidings-, uitvoerings-, en evaluatieve vaardigheden. Deze drie
worden ondersteund door sociale en communicatieve vaardigheden, die gericht zijn op de samenwerking met en tussen mensen.

In onze trainingsprogramma's werken wij met voorbeelden uit de eigen werksituatie en trainen we met de deelnemers om op een praktische en realistische wijze hiermee om te gaan.

De trainingen zijn er op gericht dat de deelnemers na afloop in staat zijn hun eigen team en collega's te coachen en begeleiden bij het hanteren en implementeren van de behandelde methodieken.

 

1) Voorbereidingsvaardigheden

Bepalen doelstellingen en opdrachten; bepalen beleid; maken van (gedetailleerde) plannen; organiseren.

2) Uitvoeringsvaardigheden

Bewerkstelligen van taakgedrag en samenwerking;
Bewaken van de inzet van personeel en materieel; Bewaken van de afstemming van het doel of de opdracht op de behoefte en de capaciteiten van het personeel en materieel; improviseren.

3) Evaluatieve vaardigheden

Vaststellen van de feiten; beoordelen (meten) van de resultaten; trekken van conclusies: Bijsturen.

4) Communicatieve vaardigheden

Communiceren; gesprekstechnieken; gespreksvormen

5) Sociale vaardigheden

Kunnen inleven in een ander persoon; tactisch optreden; assertief zijn; respect of gezag verkrijgen en behouden; mensen respectvol behandelen; omgaan met verschillen tussen mensen; creëren van betrokkenheid; omgaan met conflicten en emoties.

 

naar boven